Docententraining

Docenten van middelbare scholen zijn in de meeste gevallen gepassioneerde mensen wat hun vak betreft. Maar passie voor het vak waar je in les geeft is geen garantie dat je ook op de optimale wijze les geeft aan de leerlingen. Docenten die al lang voor de klas staan, maar ook degene die net zijn begonnen kunnen veel efficiënter en met meer rendement lesgeven. Prevent Training ontwikkelde al in 2011  en training gericht op onderwijzend personeel met als rode lijn dat het veel gemakkelijker is om sterke punten van een docent nog verder te ontwikkelen dan om zwakke punten te verbeteren. Door de sterke punten voor het voetlicht te brengen en hier extra aandacht aan te besteden is de docent in staat om al op korte termijn een verbeterde prestatie te ervaren. Niet dat er helemaal geen aandacht aan mogelijke verbeteringen wordt besteed, maar veel minder dan in gebruikelijke trainingen.

Onze ervaring is dat docenten vaak geen idee hebben wat ze goed of minder goed doen. Een deel van de praktische eendaagse (of twee maal een halve dag) training ‘Sterk Staan’ wordt dan ook besteed aan bewustwording wat de kandidaten nu al goed doen. Door middel van een spiegel in de vorm van collega’s, trainer en acteur worden docenten zich bewust van wat ze eigenlijk heel goed doen. In het vervolg van de training worden deze sterke punten bewust gebruikt en verder uitgebouwd.

Naast deze rode lijn komen ook enkele algemene communicatie onderwerpen aan bod die in de casuïstiek kunnen worden ingezet. Dit zijn onderwerpen als het belang van verbale- en non-verbale communicatie, feedback geven en het gebruik van lage, midden, en hoge status. De praktijkoefeningen zijn gericht op een efficiëntere communicatie in de verhouding tussen

*        Docent-ouder
*        Collega-collega
*        Docent-student

 

Docent-groep studenten

Voor een docent is het uiteraard ook van belang om in onverwachte en (soms) chaotische situaties helderheid en structuur te kunnen scheppen. Deze situaties worden nagebootst en beoefend. In alle praktijksituaties staat centraal dat de cursist zich veilig voelt, mag leren en ook fouten mag maken. Niets hoeft, maar alles mag.

Naast deze specifiek op het onderwijs gerichte training Sterk Staan verzorgt Prevent Training nog veel meer trainingen gericht op het beïnvloeden van gedrag door het bewust inzetten van eigen gedrag. Bejegeningtrainingen en anti agressietrainingen zijn hier voorbeelden van. In deze trainingen vindt maatwerk plaats al naar gelang de behoefte van de groep. Zo vinden er soms simulaties plaats van ingrijpen van de docent bij hoog oplopende (fysieke) confrontaties tussen twee of meer leerlingen.

In alle op gedrag gerichte trainingen van Prevent Training wordt gebruik gemaakt van een zeer ervaren senior acteur. Simpelweg omdat wij geloven dat dit de praktijk het beste benadert. Naast op gedrag gerichte trainingen is Prevent Training gespecialiseerd in de omgang met situaties waarin sprake is van een escalatie van geweld. Regelmatig ontwikkelen wij daarvoor trainingen op basis van een uitzonderlijke leervraag. Hiertoe maken wij gebruik van een uitgebreid netwerk van met Prevent Training samenwerkende specialisten.

Meer informatie over onze trainingen valt te lezen op de website:
www.preventtraining.nl <http://www.preventtraining.nl>