Woninginbraak preventie

De criminaliteit in Nederland daalt de laatste jaren. Woninginbraken is daarop één van de uitzonderingen.inbraak

Herfst en winter zijn nog steeds de top maanden voor inbrekers. Het aandeel woninginbraken in de lente en zomer neemt toe. Ook het aantal inbraken dat overdag plaatsvindt, stijgt. Woninginbraken zijn vaak gericht op duurdere elektronica, sieraden, geld en kluizen.

Het aantal woninginbraken in Nederland steeg in 2012 licht ten opzichte van het jaar ervoor. Uit een brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer blijkt dat het aantal woninginbraken in 2012 met 3 procent toenam tot 91.583. In bijna drie op de tien gevallen in 2012 slaagden inbrekers niet en bleef het beperkt tot een poging tot inbraak. Woninginbraken stijgen al langere tijd. Uit CBS-cijfers blijkt dat in 2012 de hoeveelheid woninginbraken 32 procent hoger lag dan in 2005. Cijfers van de Nationale Politie laten zien dat het aantal woninginbraken in het eerste half jaar van 2013 nagenoeg gelijk was aan het eerste half jaar in 2012. Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal woninginbraken zal afnemen maar door de oplopende (jeugd)werkloosheid vindt het KLPD het aannemelijk dat het aantal woninginbraken de komende jaren zal stijgen. Blijvende welvaartsverschillen tussen Oost- en West-Europa zorgen er daarnaast voor dat Nederland een aantrekkelijk land blijft voor mobiele bendes die zich bezighouden met onder meer woninginbraak.

De manier waarop inbrekers de woning binnentreden veranderde sinds de jaren 80-90 nauwelijks, blijkt uit onderzoek naar de werkwijze van de inbrekers. Ze breken ramen of deuren open, breken de slotcilinder af, boren gaatjes of komen binnen met een babbeltruc. Wel lijken daders meerdere werkwijzen te hanteren: ze zijn minder specialist en meer generalist en hanteren diverse werkwijzen door elkaar.

Uit onderzoek is gebleken dat er twee soorten daders zijn te weten:

  1. De gelegenheidsinbreker

De gelegenheidsinbreker, die vaak door behoefte aan bijvoorbeeld drugs wordt gedreven, pleegt zo’n tachtig procent van alle inbraken, Deze inbreker doet weinig aan voorbereiding en slaat zijn slag waar hij een gelegenheid ziet. Hij is vaak actief in de eigen woonomgeving en is uit op buit die voor het grijpen ligt en makkelijk mee te nemen is.

  1. De professionele inbreker

Naast de gelegenheidsinbreker, zijn de professionele inbreker, de inbrekers bende en de rondtrekkende dadergroep te onderscheiden. De inbrekers bende handelt vaak in opdracht, bereidt zich goed voor en is vaak te herkennen aan een specifieke modus operandi. Rondtrekkende dadergroepen zijn vooral afkomstig uit Polen, Litouwen en Roemenië. Ze zijn zeer mobiel, doen doorgaans niet aan voorverkenning, bereiden zich ter plaatse voor en plegen in aangesloten periodes meerdere woninginbraken per dag.

De totale diefstalschade in 2010 kwam volgens het Nationaal dreigingsbeeld 2012 uit op 192,4 miljoen euro. Dat is een stijging van 37 procent ten opzichte van 2009.

Gevolgen van een woninginbraak zijn voor slachtoffers vooral financieel en emotioneel van aard. De emotionele gevolgen zijn het verdriet over het verlies van dierbare bezittingen, een aantasting van het veiligheidsgevoel en de angst voor een nieuwe inbraak.

Burgerbetrokkenheid
Omdat woninginbraak zich voornamelijk afspeelt in de wijken, hebben burgers ook een belangrijke rol bij de aanpak hiervan. Zij kunnen beveiligingsmaatregelen nemen die woninginbraken helpen voorkomen. Ook kunnen zij, door verdachte situaties te melden bij de politie, bijdragen aan een toename van de heterdaad meldingen. Een landelijke campagne ‘112 daar pak je inbrekers mee, moet burgers hiervan meer bewust maken.

Voorlichtingsprogramma
Maar hoe herkent u de zaken die van belang zijn en wat kunt nog meer doen? L&F)) heeft een speciaal voorlichtingsprogramma van ongeveer 1.5 uur ontwikkeld wat betrekking heeft op woninginbraakpreventie. Door onze voorlichters, die uit de politiepraktijk komen, wordt u op dynamische en interactieve wijze voorgelicht over wat u kunt doen om een inbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Het programma wordt ondersteund met een korte film hoe een inbreker te werk gaat.

Wist u bijvoorbeeld dat wanneer er goedgekeurd hang en sluitwerk wordt gemonteerd de kans op een inbraak met 90% wordt verminderd.

Bent u een gemeente, wijkraad, instelling, vereniging of anderszins geïnteresseerde en wilt u meer informatie over ons voorlichtingsprogramma mail ons dan om samen te kijken naar uw wensen en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.