Rots & Water

De Doelgroep:

rots

De Rots en Water- vaardigheidstraining is bedoeld voor basisschoolkinderen, pubers en volwassenen (ouders), die problemen ervaren met betrekking tot zelfvertrouwen, assertiviteit en het bewaken van eigen grenzen. Of mensen die gewoon een leuke training willen volgen waarin je veel fysieke oefeningen doet, die je meer energie en (innerlijke) kracht geven. Kortom lekker aan jezelf werken!

Het Rots en Water programma
Rots staat voor jezelf te beschermen, voor het bewustzijn van de eigen mogelijkheden en persoonlijke levensweg. (Verhoudt zich met karate) Water staat voor vriendschap, respect en communicatie. (Verhoudt zich met Tai Chi)

Het Rots en Water programma wordt momenteel door meer dan 40.000 trainers in verschillende landen als Australië, België, Indonesië, Nieuw-Zeeland, Singapore en natuurlijk Nederland gegeven.

Wanneer Rots en Water?
Als je meer zelfkennis wilt krijgen en beter je doelen wilt bereiken. Als je wilt leren meer voor jezelf op te komen, zichtbaarder te worden, assertiever te zijn en grenzen te leren stellen. Als je je zelfvertrouwen, je veiligheidsgevoel en je communicatieve vaardigheden wilt vergroten. Als je steviger wilt staan, beter oogcontact wilt maken, leren om hulp te vragen en te geven, leren jezelf niet voorbij te lopen, je in te leven in een ander en rekening te houden met de gevoelens van iemand anders.


De doelstellingen

  • Het leren bewaken van eigen grenzen
  • Het leren omgaan met grenzen van anderen
  • Het vergroten van communicatieve vaardigheden
  • Het verhogen van assertiviteit en weerbaarheid
  • Het vergroten van zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie

 

Aspecten

Stevig staan: Dat je veel meer kan dan je denkt
Ademkracht:  Nee durven zeggen
Stoten & trappen: Fysieke oefeningen
Voor jezelf opkomen: Verschillen mannen & vrouwen
Lichaamstaal: Wat straal je uit? En nog veel meer!!!!

 

De visie

Om sterk in je schoenen te staan moet je ook letterlijk stevig staan. Er wordt daarom in de training veel aandacht besteed aan de lichaamshouding en signalen die je hiermee uitzend. 80 % van weerbaarheid bereik je door uitstraling! Vanuit een stevige, stabiele basis creëer je rust en overzicht; Van hieruit is het mogelijk een overwogen keuze te maken hoe je met een specifieke situatie om wilt gaan. Deelnemers leren hiervoor Rots en Water vaardigheden. Rots staat in dit verband symbool voor jezelf te beschermen, voor bewustzijn van de eigen mogelijkheden en je persoonlijke levensweg. (Verharden en verkrampen) Water staat voor vriendschap, respect en communicatie. (Het mee gaan in de beweging en flexibel zijn) Door fysiek de verschillen tussen Rots en Water te ervaren, kan de vertaalslag worden gemaakt naar verbale communicatie. Soms is een rotshouding noodzakelijk. Veelal is een waterhouding echter even effectief. Beiden worden in de training geoefend.

De werkwijze

In het programma wordt gewerkt vanuit een psycho-fysieke didactiek. Vanuit een fysieke invalshoek met veel oefeningen en (rollen)spelen worden mentale, sociale en fysieke vaardigheden geleerd. Deze vaardigheden zijn toepasbaar in alledaagse situaties. De opgedane ervaringen worden in korte kringgesprekken besproken. Het is niet de opzet dat cliënten hun persoonlijke problemen bespreken binnen de groep. Uiteraard is het wel mogelijk om ervaringen en voorbeelden die relevant zijn voor de training in te brengen. Elke groep krijgt een vaste Rots en Watertrainer toegewezen. De training bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten.

Er kan gewerkt worden met aparte jongens/mannen- en vrouwen/meidengroepen of met een gemengde groep.

Bent u geïnteresseerd in ons Rots en Water programma? Stuur ons dan een mail met uw gegevens, wij zullen u dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.