Cyberpesten

Het programma (Cyber)Pesten:


Het voorlichtingsprogramma van L&F)) maakt duidelijk dat Cyberpesten een serieus probleem is dat voornamelijk bij de jeugd cybervoor komt en voor kinderen vergaande gevolgen kan hebben.Het lastig vallen, beledigen en bedreigen gebeurt steeds vaker via de nieuwste informatie- en communicatietechnologie. Cyberpesten: we zien het op steeds meer manieren voor komen. Pesten via Skype, Facebook, E-mail, het zonder toestemming plaatsen van intieme of gemanipuleerde foto’s op Internet; bedreigingen per sms. Een paar voorbeelden van pestgedrag dat helaas steeds meer plaatsvindt.Kenmerkend voor deze nieuwe vorm van pesten is dat het vrijwel onzichtbaar blijft voor volwassenen. Digitaal pesten onttrekt zich nog meer dan het traditionele pesten, aan de waarneming van school en ouders. Digitaal pesten kan anoniem gebeuren en is venijnig vanwege de anonimiteit, het ontbreken van getuigen en de soms verregaande consequenties. Het slachtoffer voelt zich machteloos en angstig. De school wordt ook vaak geconfronteerd met de consequenties van dit digitaal pesten. De leerlingen vechten het de volgende dag met woorden of zelfs met fysiek geweld op school uit, of durven juist niet meer naar school te gaan.

Vaak blijft de dader anoniem waardoor deze manier van pesten extra pijnlijk is. Juist omdat het zo anoniem gebeurt, en omdat cyberpesten zo gemakkelijk je privéleven binnendringt, komt de pestboodschap des te harder aan. De gepeste wordt op den duur paranoïde, want hij / zij weet niet wie het op hem / haar gemunt heeft. Ouders en leerkrachten hebben ook veel meer moeite om te ontdekken dat hun kind het slachtoffer is van pesterijen of dat hij / zij zelf iemand door de mangel haalt. Ze zijn vaak niet zo bekend met de nieuwe media en hebben ook geen toegang tot het e-mailadres, de Skype nickname of de gsm van hun spruit. Onderzoek uit de ons omringende landen maakt duidelijk dat vooral jongeren tussen de tien en veertien jaar oud, er een sport van maken hun slachtoffers via de virtuele snelweg te kwellen.